Foreldrereferanser

Pappa til jente 1. klasse

"De ansatte er flinke til å engasjere barna, og hjelper dem således med å finne glede i å være aktive og sosiale"

Pappa til gutt 4. klasse

"Fint å vite at barnet følges opp av voksne som bryr seg om deres ve og vel"

Mamma til jente 1. klasse

"De ansatte setter klare grenser. De ser alle barna og sier klart i fra om noe ikke er greit"

Mamma til gutt 3. klasse

"Vi synes det er så bra at barna får prøvd seg på forskjellige idretter og aktiviteter. Dagene blir innholdsrike og aktive"

Mamma til jente 2. klasse

"Det er tett og god oppfølging av de voksne og vi får alltid vite hvordan datteren vår har hatt det om dagen. Det er et veldig godt forhold mellom barna. De viser hensyn til hverandre og etter aktiviteter er det alltid tid for lek, spill og tegning. "